Cirkusen är Lundakarnevalens äldsta nöje. I ett stort tält bakom Domkyrkan iscensätts vart fjärde år en cirkus med studentikosa undertoner. Mitt slutprojekt för Fotoskolan Skåne var att dokumentera cirkusens framväxt, och publicerara bilderna på en fotoblogg.
Akrobaterna övar. Cirkusvagnarna från Lundakarnevalen 2006 renoveras och 
           byggs om. Ett ton sågspån till cirkusmanegen hämtas på ett sågverk
           i nordöstra Skåne. Cirkus Brevé underhöll utanför cirkusområdet.