Våren 2010 framförde sju körer John Rutters Gloria i universitetshusets aula i Lund. För Tidningen Lundagårds räkning bevakade jag repetitionerna och uppträdandet.